KHÁCH HÀNG KHÁCH HÀNG

   1. Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk

 1.    2. Ban chỉ đạo Tây Nguyên
 2.    3. Trung tâm Quy hoạch và Tư vấn xây dựng
 3.    4. Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk
 4.    5. Vườn quốc gia Chư Yang Sin
 5.    6. Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Ka
 6.    7. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị
 7.    8. Hội Nông dân tỉnh
 8.    9. Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô
 9.    10. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk
 10.    11. Văn phòng HĐND và UBND thị xã Buôn Hồ
 11.    12. Văn phòng HĐND và UBND huyện CưMgar
 12.    13. Văn phòng HĐND và UBND huyện Krông Pắc
 13.    14. Văn phòng HĐND và UBND huyện Krông Bông
 14.    15. Văn phòng HĐND và UBND huyện Krông Năng
 15.    16. Văn phòng HĐND và UBND huyện Krông Ana
 16.    17. Văn phòng HĐND và UBND huyện Krông Búk
 17.    18. Văn phòng HĐND và UBND huyện Cư Kuin
 18.    19. Văn phòng HĐND và UBND huyện Lắk
 19.     20. Văn phòng HĐND và UBND huyện Buôn Đôn
 20.     21. Văn phòng HĐND và UBND huyện EaH’leo
 21.     22. Văn phòng HĐND và UBND thành phố Buôn Ma Thuột

    23. Văn phòng HĐND và UBND huyện Ea Súp

    24. Sở Tài chính Đắk Lắk

    25. Sở Kế hoạch và Đầu tư Đắk Lắk

    26. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Lắk

    27. Ban Tuyên giáo - Tỉnh uỷ Đắk Lắk

    28. Uỷ Ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk

    29. Văn phòng Điều phối Nông thôn mới - UBND tỉnh Đắk Lắk

    30. Trung tâm công nghệ thông tin và Truyền thông Đắk Nông

    31. Nhà khách Tỉnh uỷ

video
Loading the player...

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Chịu trách nhiệm chính: Ông Phan Xuân Thủy - Giám đốc Trung tâm - Trưởng ban biên tập website

Địa chỉ : 08 Lý Thái Tổ - Thành phố Buôn Ma Thuột - tỉnh Đăk Lăk, Điện thoại: +84-262-8593838, Fax: +84-262-8593838, Email: ttcntttt@tttt.daklak.gov.vn