UBND tỉnh họp triển khai xây dựng đô thị thông minh (12/09/2018)

Chiều 10/9, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nhằm xem xét, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai Quyết định số 950/QĐ-TTg, ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030, gắn với Đề án xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2018-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Ông Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp

Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030 hướng tới mục tiêu cụ thể đến năm 2020 xây dựng nền tảng cơ sở pháp lý phát triển đô thị thông minh, tiến hành công tác chuẩn bị đầu tư triển khai thí điểm ở cấp khu đô thị và đô thị; đến năm 2025 thực hiện giai đoạn 1 thí điểm phát triển đô thị thông minh; định hướng đến năm 2030 hoàn thành thí điểm giai đoạn 1, từng bước triển khai nhân rộng theo lĩnh vực, khu vực, hình thành mạng lưới liên kết các đô thị thông minh, có khả năng lan tỏa. 

Để triển khai hiệu quả Quyết định số 950/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh, tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề xuất một số kiến nghị như: đề nghị chọn thành phố Buôn Ma Thuột là đô thị đăng ký thực hiện thí điểm; tiếp tục xây dựng, bổ sung, hoàn thiện Đề án xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2018 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; nghiên cứu, lập kế hoạch, lộ trình phù hợp nhằm xây dựng đô thị thông minh đảm bảo yêu cầu đề ra; thành lập Ban Chỉ đạo của tỉnh nhằm chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả kế hoạch xây dựng đô thị thông minh…

Ông Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể việc triển khai xây dựng thành phố thông minh tại tỉnh Đắk Lắk; VNPT Đắk Lắk tiếp tục nghiên cứu, triển khai việc xây dựng thành phố thông minh đảm bảo các yêu cầu đề ra; các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện Đề án xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2018 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 nhằm làm cơ sở cho việc xây dựng đô thị thông minh trên địa bàn.

Nguồn daklak.gov.vn

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Chịu trách nhiệm chính: Ông Phan Xuân Thủy - Giám đốc Trung tâm - Trưởng ban biên tập website

Địa chỉ : 08 Lý Thái Tổ - Thành phố Buôn Ma Thuột - tỉnh Đăk Lăk, Điện thoại: +84-262-8593838, Fax: +84-262-8593838, Email: ttcntttt@tttt.daklak.gov.vn