Thông báo mở khóa“Quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu trong cơ quan Nhà nước” (08/05/2017)

    Triển khai Kế hoạch số 09/KH-STTTT ngày 09/3/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông về tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ công chức, viên chức tỉnh Đắk Lắk năm 2017. Sở Thông tin và Truyền thông mở khóa tập huấn Quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu trong cơ quan Nhà nước”.

 Nội dung chính của khóa tập huấn:

Chuyên đề 1: Hướng dẫn các quy định, tiêu chuẩn, lập dự án đầu tư ứng dụng CNTT trong cơ quan Nhà nước theo Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ.

Chuyên đề 2: An ninh mạng và Bảo vệ dữ liệu:

            -  Kỹ năng về đánh giá và bảo mật các Cổng/Trang thông tin điện tử, hệ thống mạng LAN, hệ thống máy chủ, máy tính cá nhân trong cơ quan Nhà nước;

             -  Kiểm tra, phát hiện, phân tích về lỗ hổng bảo mật, phương pháp và công cụ Hacker có thể lợi dụng khai thác lỗ hổng bảo mật;

           -  Phương pháp phòng chống, khắc phục; huấn luyện kiến thức an ninh mạng; bảo mật thông tin cho người dùng cuối (bảo mật máy tính cá nhân, smartphone, giao dịch trên mạng xã hội facebook,...).

 Thời gian, địa điểm:

            -  Chuyên đề 1: 01 ngày, ngày 22/5/2017.

            -  Chuyên đề 2: 04 ngày, từ 23/5 đến 26/5/2017.

            -  Khai giảng: 7h30’ ngày 22/5/2017 (thứ Hai).

            -  Địa điểm: Hội trường tầng 3, Sở Thông tin và Truyền thông – số 08 Lý Thái Tổ, phường Tân Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột.

Thành phần tham gia:

          - Chuyên đề 1: Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND, UBND tỉnh, Văn phòng HĐND-UBND, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố cùng với chuyên viên chuyên trách, phụ trách về CNTT hoặc chuyên viên thông tin truyền thông Phòng Văn hóa và Thông tin tại đơn vị mình;

           - Chuyên đề 2: Chuyên viên chuyên trách, phụ trách về CNTT hoặc chuyên viên thông tin truyền thông Phòng Văn hóa và Thông tại: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND, UBND tỉnh; sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh; Văn phòng HĐND-UBND, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố.

Xin trân trọng kính báo (chi tiết có file đính kèm)./.

 

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Nguyễn Hoàng Nam - Giám đốc Trung tâm - Trưởng ban biên tập website

Địa chỉ : 08 Lý Thái Tổ - Thành phố Buôn Ma Thuột - tỉnh Đăk Lăk, Điện thoại: +84-262-8593838, Fax: +84-262-8593838, Email: ttcntttt@tttt.daklak.gov.vn