Hội nghị triển khai nhiệm vụ ứng dụng Công nghệ thông tin Chính phủ điện tử (12/02/2018)

Ngày 24/01, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ ứng dụng Công nghệ thông tin Chính phủ điện tử. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, đến nay toàn tỉnh có 19/19 Sở, ban, ngành, 15/15 UBND huyện, thị xã, thành phố và 184/184 UBND xã, phường, thị trấn có thiết lập Hệ thống Một cửa điện tử liên thông tích hợp trên http://motcua.daklak.gov.vn (iGet). Có 1.543 bộ thủ tục hành chính từ cấp tỉnh đến cấp xã, phường đã cập nhật trên hệ thống, trong đó có 1.099 thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến mức độ 2 và thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế Một Cửa điện tử liên thông; có 434 bộ thủ tục hành chính được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3 và có 32 bộ thủ tục hành chính mức độ 4 trên một hệ thống chung toàn tỉnh.

Ông Nguyễn Ngọc Tý – Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu tại Hội nghị.

Trong năm 2017, toàn tỉnh đã thực hiện việc tiếp nhận 39.206 hồ sơ trực tuyến mức độ 2, trong đó đã giải quyết được 35.466 hồ sơ theo cơ chế Một Cửa điện tử liên thông; 682 hồ sơ nộp, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, qua đó đã góp phần quan trọng trong cải cách hành chính của tỉnh, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Chỉ số ICT Index của tỉnh năm 2017 tăng 26 bậc, từ vị trí 49/63 tỉnh, thành phố đã tăng lên xếp thứ 23/63 tỉnh, thành phố.

Hiện nay UBND tỉnh đã thúc đẩy việc sử dụng văn bản điện tử trên hệ thống quản lý văn bản để xử lý văn bản đi và đến hàng ngày từ cấp tỉnh đến cấp xã trên địa bàn tỉnh. Hiện tại 100% văn bản hành chính được Văn phòng UBND tỉnh chuyển song song trên môi trường mạng tại địa chỉ http://qlvb.daklak.gov.vn đến các các cơ quan, đơn vị; khoảng 60% được sử dụng thay thế hoàn toàn văn bản giấy. Trong năm 2017, toàn tỉnh thực hiện việc gửi, nhận liên thông 198.275 văn bản điện tử trong hoạt động cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã trên hệ thống iDesk của tỉnh.

Đại diện UBND thành phố Buôn Ma Thuột tham gia góp ý kiến tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 như: đổi mới nâng cao nhận thức và năng lực chỉ đạo điều hành công tác ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh; việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh và các đề xuất giải pháp về môi trường pháp lý, tài chính, giải pháp tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà ghi nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội nghị. Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương của tỉnh tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT toàn diện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên Hệ thống dịch vụ hành chính công trực truyến tích hợp Một Cửa điện tử liên thông của tỉnh (iGate). Đồng thời đẩy mạnh hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 và thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3 và 4 theo lộ trình Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử. Triển khai phần mềm đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức thực hiện thủ tục hành chính của cơ quan nhà  nước. Tiếp tục phát triển, mở rộng phần mềm quản lý văn bản (iDesk) đảm bảo tiêu chuẩn liên thông 4 cấp chính quyền... Các Sở, ngành, địa phương của tỉnh tích cực phối hợp với VNPT Đắk Lắk, Viettel Đắk Lắk triển khai các nội dung theo thỏa thuận hợp tác về CNTT giữa UBND tỉnh với Tập đoàn VNPT, Tập đoàn Viettel theo chương trình đã ký kết và kế hoạch triển khai năm 2018.

Các tin khác

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Chịu trách nhiệm chính: Ông Phan Xuân Thủy - Giám đốc Trung tâm - Trưởng ban biên tập website

Địa chỉ : 08 Lý Thái Tổ - Thành phố Buôn Ma Thuột - tỉnh Đăk Lăk, Điện thoại: +84-262-8593838, Fax: +84-262-8593838, Email: ttcntttt@tttt.daklak.gov.vn