Bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ Thông tin và Truyền thông cơ sở năm 2018 (15/08/2018)

Sáng 15/8, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Lớp đào tạo bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ Thông tin và Truyền thông cơ sở năm 2018.  Hơn 100 học viên thuộc các huyện M’Đrắk, Buôn Đôn, Ea Súp, Lắk đã tham dự.
 

 
Các đại biểu tham dự khai mạc

Trong 03 ngày, các học viên sẽ được trang bị các chuyên đề gồm: Vai trò và tầm quan trọng của công tác thông tin – truyền thông cấp cơ sở trong việc tuyên truyền các chính sách, pháp luật của Nhà nước; Một số hình thức thông tin và truyền thông phổ biến ở cơ sở hiện nay; Thực trạng về tệ nạn ma túy và tuyên truyền phòng chống tệ nạn ma túy ở cơ sở; Cách biên tập tin/bài phục vụ cho công tác tuyên truyền ở cơ sở;  Một số nội dung cơ bản Luật Tiếp cận Thông tin.

 
Tiến sĩ Tuyết Nhung Buôn Krông truyền đạt các chuyên đề tại lớp đào tạo

Lớp đào tạo nhằm giúp các cán bộ làm công tác thông tin ở cơ sở nâng cao kiến thức chuyên môn và cập nhật thêm kiến thức mới về khai thác thông tin, tổ chức truyền thông theo từng chuyên đề, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của loại hình truyền thông, đáp ứng nhu cầu thông tin trong tình hình mới.

 
Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Ra Lan Trương Thanh Hà phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc lớp đào tạo, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Ra Lan Trương Thanh Hà nhấn mạnh mục tiêu của Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020, đặc biệt là vai trò và tầm quan trọng của công tác Thông tin – Truyền thông cấp cơ sở trong việc giảm nghèo về thông tin đối người dân trên địa bàn. Do đó, đề nghị các học viên tập trung nghiên cứu, tiếp thu những kiến thức chuyên môn mới, phục vụ hiệu quả cho công tác thông tin cơ sở tại địa phương.

Nguồn: daklak.gov.vn

Các tin khác

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Chịu trách nhiệm chính: Ông Phan Xuân Thủy - Giám đốc Trung tâm - Trưởng ban biên tập website

Địa chỉ : 08 Lý Thái Tổ - Thành phố Buôn Ma Thuột - tỉnh Đăk Lăk, Điện thoại: +84-262-8593838, Fax: +84-262-8593838, Email: ttcntttt@tttt.daklak.gov.vn